WOONSCAN

Naast het verhuizen naar een nieuwe woning, kunt u ook besluiten om in uw huidige woning te blijven wonen, met de nodige aanpassingen. 

Wat is een woonscan?

Om ervoor te zorgen dat uw woning veilig en comfortabel is en past bij uw woonwensen, voeren we een woonscan  uit. Door middel van een vragenlijst en observatie kunnen we vaststellen welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor optimaal woongenot. 

Wat is het doel van de woonscan?

Het doel is om tezamen met u een beeld te krijgen over de status van uw woning. Is uw woning nu en voor de toekomst "ouderenproof"? Waar bevinden zich obstakels, ongemakken en onveilige situaties en hoe kunnen deze verholpen en verbeterd worden? Dit alles in het licht gezien van uw wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en nu al rekening houdend met eventuele toekomstige beperkingen en ongemakken.U kunt de woonscan ook aanvragen als u twijfelt of een verhuizing voor u de beste keus is.

Vraag hier de woonscan aan

https://de-verhuisregisseur-nl.cms.webnode.nl/contact/